Felaket Kurtarma Çözümleri

Felaket Kurtarma (Disaster Recovery) ve İş Sürekliliği Hizmetleri, müşterilerimizin bünyesinde iş sürekliliğinin sağlanması ve acil durum önleme/kurtarma hizmetlerini kapsamaktadır. Bu başlık kapsamında müşterilerimiz için “Acil Durum Planı” hazırlanması, test edilmesi, gereken altyapının kurulumu, işletimi ve eğitimlerin verilmesi hizmetlerinin sağlanması hedeflenmektedir. Lokal ve uzak lokasyonlar için müşteri talepleri ve ihtiyacına göre hizmet geliştiren DIGITAL uzmanları felaket seneryolarına hazır olmanızı sağlayacaktır.