Ağ Performans Yönetimi Çözümleri

Ağ Performans Yönetimi Çözümleri

Ağ Performans Yönetimi Çözümleri ile yönlendiriciler, anahtarlama cihazları, sunucular ve SNMP protokolü çalıştırılabilir tüm cihazlardan rapor, istatistiki bilgi ve gerçek zamanlı izleme elde edilebilmektedir. Ağ Cihazlarının Yönetimi esnasında yine bu cihazlara bağlı olarak izleme yapan Ağ Çözümleri Departmanı Performans Yönetimi Grubu ağ üzerinde yeralan tüm cihazların Hazıfa (CPU), Bellek Kullanımı (Memory), Disk uygunluğunu gerçek zamanlı olarak gözlemlemektedirle